lasty okno 2

Vyjádření CA k situaci ohledně koronaviru

V současné době jsme zkrátili dobu pro vrácení zálohy z původních 90 dnů na 30 dnů před nástupem, tzn. záloha se vrací v plné výši 30 dnů a výše před nástupem ubytování. 

V případě rozšíření koronaviru do cílového místa vaší dovolené v Chorvatsku bude pro CA rozhodující stanovisko Ministerstva zahraničí a vlády ČR.

Pokud Ministerstvo zahraničí označí lokalitu za místo ohrožující život nebo zdraví a bude toto označení v platnosti ještě 1-2 týdny před odjezdem, nebo budou-li uzavřeny hranice ČR, Chorvatska či ostatních tranzitních zemí, bude nutné rezervaci zrušit. V tomto případě bude mít klient nárok na 100% vrácení platby, kterou od něj CA obdržela ke dni zrušení.

Věříme však, že se do období vašich dovolených podaří zastavit šíření infekce, situace se uklidní a budeme moc bezpečně vycestovat a užít si dovolenou.

Přeji hodně zdraví, dodržování vydaných nařízení a klidné dny v této nelehké době.

Srdečně zdraví

Petr Tomášek
tel.: +420 774 671 201
e-mail: tomasek.p@seznam.cz