lasty okno 2

Způsob platby

Informace o platbě:

- Cena je smluvní a je uvedena v Eurech na „Potvrzení o rezervaci" a ve "Voucheru - cestovní poukaz", který obdrží klient při zaplacení zálohy.
- Z celkové ceny se platí předem záloha.
- Při sjednání závazné rezervace je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 10-100% z ceny pobytu, obvykle 50 až 300 Euro za každý apartmán.
- Záloha je splatná zpravidla do 2-3 dnů od data obdržení informativního e-mailu rezervace a údajů o platbě zálohy.
- V případě neuhrazení zálohy v této lhůtě rezervace zaniká. Právo účasti pobytu vzniká až zaplacením celé zálohy.
- Záloha se platí v českých korunách bankovním převodem na český účet. (Kurz neodpovídá přesně aktuálnímu směnnému kurzu ČNB. V částce jsou zahrnuty úkony agentury, výkyvy kurzu a bankovní poplatky za převod majiteli do zahraničí.)
- Záloha je odečtena od celkové sumy za ubytování.
- Doplatek se hradí majiteli apartmánů až v místě pobytu. Klient je povinen částu uvedenou na „Cestovním poukazu - VOUCHER" zaplatit již v první den po příjezdu, pokud není dohodnuto jinak.
- V místě pobytu u majitele se platí doplatek pouze hotově v eurech. Platební karty nejsou přijímány.
- Voucher a potvrzení rezervace se vystavuje po zaplacení zálohy jmenovitě na jednu osobu na jeden apartmán.

 

Platby ze zahraničí:

Platba zálohy ze zahraničí se platí v měně EUR převodem na český euroúčet. V rámci zemí EU preferujeme režim platby SEPA. Pro ostatní státy, které nespadají do EU se vyžaduje režim platby OUR! Před zvolením tohoto způsobu platby při platbě ze zahraničí nejprve ověřte, zda Vaše banka podporuje režim platby OUR. Některé banky přestaly tento režim podporovat.

 

Potvrzení o platbě, Voucher - cestovní poukaz:

Po objednání a zaplacení zálohy obdržíte kompletní materiály.
- Potvrzení rezervace + potvrzení o zaplacení zálohy
- Voucher - cestovní poukaz s údaji:
- Adresa pronajímatele
- Adresa objektu
- Kontakt na majitele
- Orientační mapka, pokyny na cestu, souřadnice GPS objektu
- Jméno hlavního objednavatele - klienta rezervace
- Počet osob, které zahrnuje rezervace - seznam osob ubytovaných
- Datum nástupu a datum odjezdu
- Smluvní podmínky, celkové vyúčtování, poznámka o zaplacení pobytové taxy

 

Storno rezervace:

- V případě stornování rezervace ze strany zákazníka je zákazník povinnen tuto skutečnost neodkladně písemně či telefonicky nahlásit.

Vrácení zálohy:
- Záloha se vrací zákazníkovi ve výši 100% před nástupem ubytování 90 dnů a více. Po tomto datu se záloha nevrací.
- Záloha může být zákazníkovi individuálně vrácena v období kratším jak 90 dnů před nástupem v případě, že stornovaný termín bude nahrazen novým zákazníkem, kterého najde původní zákazník. V takovém případě se nehradí žádné storno poplatky.
- Stornopoplatky se řídí podle všeobecných obchodních podmínek uvedené ZDE.

 

Platby přes zaměstnavatele - fondy FKSP:

V případě, že Vám na dovolenou bude přispívat zaměstnavatel, vystavíme Vám konečnou fakturu s jeho identifikačními údaji. Ve většině případů se vystavuje faktura na celkovou částku se splatností 10dnů. Je třeba dodat kompletní hlavičku zaměstnavatele s veškerými údaji, které zaměstnavatel na faktuře požaduje. Platby s využitím FKSP je třeba hlásit ihned při sjednávání rezervace, pozdější vystavení není možné. Více informací na tel.: 774 671 201

 

Způsob jak rezervovat vybraný apartmán naleznete ZDE.